Academy of Design (AOD) 設於香港專注時裝/形象/服裝商業/鞋袋手飾/設計課程. 更提供短期課程如紙樣車縫, 立體剪裁, 攝影, 插畫, 刺繡釘珠及模特兒課程等.
 • 啟勵扶青會小冊子造形攝影

 • 流行造型及形象設計高等證書課程
  :

  啟勵扶青會小冊子造形攝影

 • 美術指導, 攝影及制作團隊
  :

  Matryoshka

 • 造形設計
  :

  AnaMaria Leung, Sophie Marrie, Lola Bezancon, Cyrl Azur and Lauren Fung @ Academy of Design (AOD)

 • 模特兒
  :

  Lucy Jill Nicolls

 • 化妝及髪型設計
  :

  Krishna Kanaiya

 • 設計
  :

  香港啟勵扶青會